Struka kartografija, pronađeno natuknica: 111

Sanson d’Abbeville Nicolas

Sanson d’Abbeville [s8118s61533' dabvi'l], Nicolas, francuski geograf, kartograf i izdavač (Abbeville, 20. ...

Scheda Josef von

Scheda [še:'da], Josef von, austrijski general, geograf i kartograf (Padova, 21. IX. 1815 – Mauer kraj ...

Schillinger Johann Andreas

Schillinger [ši'liŋəɹ], Johann Andreas, ugarski vojni kartograf (XVIII. st.). Kartirao područje Karlovačkoga ...

Seljan Dragutin

Seljan, Dragutin, hrvatski geograf i kartograf (Topolovac, 16. XI. 1810 – Zagreb, 14. VI. 1848). Prefekt ...

Steklasa Ivan

Steklasa, Ivan, slovenski povjesničar i kartograf (Prelesje, Trebnje, 10. X. 1846 – Šentrupert, 25. VIII. 1921). ...

Stier Martin

Stier [šti:ɹ], Martin, austrijski vojni inženjer i kartograf (Graz, 1630 – Knittelfeld, 1669). Za potrebe ...

Szeman Joseph

Szeman [se'man], Joseph (Josip), slovački geometar i kartograf (Košice, 1783 – ?, 1844). Mjernik Zagrebačke ...

Tabula Peutingeriana

Tabula Peutingeriana [ta'~ pointingeriạ'na] (latinski), srednjovjekovna kopija (XII. ili početkom XIII. st.) ...

topografija

topografija (grč. τοπογραφία), dio kartografije koji se bavi opisom i prikazom Zemljine površine i pojedinih ...

topografska karta

topografska karta →  karta ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8  9 (10)  >