Struka baltičke književnosti, pronađeno natuknica: 46

Basanavičius Jonas

Basanavičius [~na:'~], Jonas, litavski pisac i znanstvenik (Ožkabaliai, 11. XI. 1851 – Vilno, 16. II. 1927). ...

Biliūnas Jonas

Biliūnas [biliu:nas], Jonas, litavski pisac, publicist i kritičar (Niūronys, 3. III. 1879 – Zakopane, ...

Blaumanis Rudolfs

Blaumanis [bla'~], Rudolfs, latvijski književnik (Ērgļi, Livonija, 1. I. 1863 – Punkaharju, Finska, ...

Bradūnas Kazys

Bradūnas [~du:'~], Kazys, litavski pjesnik (Kiršai, 11. II. 1917 – Vilnius, 9. II. 2009). Zbog svojih ...

Brazdžionis Bernardas

Brazdžionis [~62721io:'nis], Bernardas, litavski pjesnik (Stebeikeliai, 11. I. 1907 – Los Angeles, 11. VII. 2002). ...

Estonci

Estonci (estonski Eesti), baltički narod ugrofinske skupine, oko 1 500 000 pripadnika, pretežito u Estoniji, ...

Kalevipoeg

Kalevipoeg [ka'~] (estonski: Sin Kalevin), estonski junački ep, zbirka pjesama, staroestonskih saga ...

Kitzberg August

Kitzberg [ki'cbεrk], August, estonski dramatičar i pripovjedač (Laatre, 8. I. 1856 – Tartu, 10. X. 1927). ...

Knausgård Karl Ove

Knausgård [knʉ'sgɔ:r], Karl Ove, norveški pripovjedač (Oslo, 6. XII. 1968). Povijest umjetnosti i književnost ...

Koidula Lydia

Koidula [k61531i'~], Lydia (pravo ime Lydia Emilie Florentine Jannsen-Michelson), estonska književnica (Fennern ...

|<  1 (2)  3  4  5