Struka madžarska književnost, pronađeno natuknica: 99

Tinódi Sebestyén

Tinódi [ti'no:di], Sebestyén, madžarski pjesnik (Tinód, prije 1515 – Sárvár, 30. I. 1556). Nasljedovao ...

Toldy Ferenc

Toldy [tɔ'ldi], Ferenc, madžarski književni povjesničar (Budim, 10. VIII. 1805 – Budimpešta, 10. XII. 1875). ...

Tolnai Ottó

Tolnai [tɔ'lnαi], Ottó, madžarski pjesnik (Kanjiža, Vojvodina, Srbija, 5. VII. 1940). Studirao filozofiju ...

Tóth Árpád

Tóth [to:t], Árpád, madžarski pjesnik (Arad, Rumunjska, 14. IV. 1886 – Budimpešta, 7. XI. 1928). Pripada ...

Vajda János

Vajda [vα'jdα], János, madžarski pjesnik (Pešta, 7. V. 1827 – Budimpešta, 17. I. 1897). Sudjelovao u ...

Vörösmarty Mihály

Vörösmarty [vø'røšmαrti], Mihály, madžarski pjesnik (Pusztanyék, 1. XII. 1800 – Pešta, 19. XI. 1855). ...

Vujičić Stojan

Vujičić, Stojan, srpski i madžarski književnik i prevoditelj (Pomáz, Madžarska, 15. V. 1933 – Rim, 11. II. 2002). ...

Weöres Sándor

Weöres [vø'rεš], Sándor, madžarski pjesnik (Szombathely, 22. VI. 1913 – Budimpešta, 22. I. 1989). Studirao ...

Zilahy Lajos

Zilahy [zi'lαhi], Lajos, madžarski književnik (Nagyszalonta, 27. III. 1891 – Novi Sad, 1. XII. 1974). ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8  9 (10)