Struka madžarska književnost, pronađeno natuknica: 99

Orbán Ottó

Orbán [ɔ'rba:n], Ottó, madžarski pjesnik (Budimpešta, 20. V. 1936 – Budimpešta, 26. V. 2002). Studirao ...

Örkény István

Örkény [œ'rke:ń], István, madžarski književnik (Budimpešta, 5. IV. 1912 – Budimpešta, 24. VI. 1979). ...

Ottlik Géza

Ottlik [ɔ'tlik], Géza, madžarski književnik (Budimpešta, 9. V. 1912 – Budimpešta, 9. X. 1990). Diplomirao ...

Pázmány Péter

Pázmány [pa:'zma:ń], Péter, madžarski književnik, teolog, kardinal (Oradea, madžarski Nagyvárad, Rumunjska, ...

Péterfy Jenő

Péterfy [pe:'tεrfi], Jenő, madžarski književni kritičar (Budim, 8. VII. 1850 – Karlovac, 5. XI. 1899). ...

Petőfi Sándor

Petőfi [pɛ'tø:fi], Sándor (pravo prezime Petrovics, do 1842), madžarski pjesnik (Kiskőrös, 1. I. 1823 ...

Petri György

Petri [pε'tri], György, madžarski pjesnik (Budimpešta, 22. XII. 1943 – Budimpešta, 16. VII. 2000). Razočaran ...

Pilinszky János

Pilinszky [pi'linski], János, madžarski pjesnik (Budimpešta, 25. XI. 1921 – Budimpešta, 27. V. 1981). ...

Radákovits József

Radákovits [rα'da:kɔvič], József (Jožef Radaković, pseudonim Vas Gereben), madžarski književnik hrvatskog ...

Radnóti Miklós

Radnóti [rα'dno:ti], Miklós, madžarski pjesnik (Budimpešta, 5. V. 1909 – Abda, 8. XI. 1944). Doktorirao ...

|<  1  2  3  4  5  6  7 (8)  9  10