Struka madžarska književnost, pronađeno natuknica: 99

Mikes Kelemen

Mikes [mi'kεš], Kelemen, madžarski književnik (Zágon, VIII. 1690 – Rodostó, 2. X. 1761). Tajnik kneza ...

Mikszáth Kálmán

Mikszáth [mi'ksa:t], Kálmán, madžarski književnik (Szklabonya, 16. I. 1847 – Budimpešta, 28. V. 1910). ...

Molnár Ferenc

Molnár [mɔ'lna:r], Ferenc, madžarski književnik (Budimpešta, 12. I. 1878 – New York, 2. IV. 1952). Studirao ...

Móricz Zsigmond

Móricz [mo:'ric], Zsigmond, madžarski književnik (Tiszacsécse, 30. VI. 1879 – Budimpešta, 4. IX. 1942). ...

Nádas Péter

Nádas [na:'dαš], Péter, madžarski književnik (Budimpešta, 14. X. 1942). Autor drama, pripovijedaka i ...

Nagy Lajos

Nagy [nα61544], Lajos, madžarski književnik (Apostag, 5. II. 1883 – Budimpešta, 28. X. 1954). Studirao pravo ...

Nagy László

Nagy [nα61544], László, madžarski pjesnik (Felsőiszkáz, 17. VII. 1925 – Budimpešta, 30. I. 1978). Na osnovama ...

Nemes Nagy Ágnes

Nemes Nagy [nε'mεš nα61544], Ágnes, madžarska pjesnikinja (Budimpešta, 3. I. 1922 – Budimpešta, 23. VIII. 1991). ...

Németh László

Németh [ne:'mεt], László, madžarski književnik (Nagybánya, 18. IV. 1901 – Budimpešta, 3. III. 1975). ...

Oravecz Imre

Oravecz [ɔ'rαvεc], Imre, madžarski pjesnik (Szajla, 15. II. 1943). Neko vrijeme živio i radio u SAD-u. ...

|<  1  2  3  4  5  6 (7)  8  9  10