Struka madžarska književnost, pronađeno natuknica: 99

Konrád György

Konrád [kɔ'nra:d], György, madžarski književnik (Debrecen, 2. IV. 1933 – Budimpešta, 13. IX. 2019). ...

Kosztolányi Dezső

Kosztolányi [kɔstɔla:'ńi], Dezső, madžarski književnik (Subotica, 29. III. 1885 – Budimpešta, 3. IX. 1936). ...

Krasznahorkai László

Krasznahorkai [krαꞌsnαhɔrkαi], László, madžarski književnik (Gyula, 5. I. 1954). U Budimpešti (Eötvös ...

Krúdy Gyula

Krúdy [kru:'di], Gyula, madžarski romanopisac (Nyíregyháza, 21. X. 1878 – Budimpešta, 12. V. 1933). ...

Lengyel Péter

Lengyel [lε'n61544εl], Péter, madžarski romanopisac (Budimpešta, 4. IX. 1939). Diplomirao hispanistiku i ...

Madách Imre

Madách [mα'da:č], Imre, madžarski dramski pisac (Alsósztregova, 21. I. 1823 – Alsósztregova, 5. X. 1864). ...

Madžari

Madžari, ugrofinski narod naseljen u srednjem Podunavlju, uglavnom u Madžarskoj (9 413 045 pripadnika, ...

Mađari

Mađari →  madžari ...

Márai Sándor

Márai [ma:'rαi], Sándor, madžarski pisac (Kassa, danas Košice, Slovačka, 11. IV. 1900 – San Diego, SAD, ...

Mészöly Miklós

Mészöly [me:'sœj], Miklós, madžarski književnik (Szekszárd, 19. I. 1921 – Budimpešta, 22. VII. 2001). ...

|<  1  2  3  4  5 (6)  7  8  9  10