Struka indijska književnost, pronađeno natuknica: 71

jātaka

jātaka [62720a:'~] (pāli i sanskrt: priča o [ponovnom] rođenju), priča o prošlim Budinim životima, tj. zbirka ...

Jayadeva

Jayadeva [62721ajade'va], indijski pjesnik (Bengal, XII. st.). Autor je klasičnog sanskrtskoga višnuitskoga ...

Kabīr

Kabīr [kabi:'r], indijski mistični pjesnik i naučitelj (vjerojatno Benares, danas Varanasi, oko 1440 ...

Kālidāsa

Kālidāsa [ka:lida:'sa], indijski pjesnik i dramatičar (IV. ili V. st.). Najveći je predstavnik klasične ...

Kāmasūtra

Kāmasūtra [ka:- masu:'tra] (sanskrt kāma: naslada, ljubav + sūtra: nit, konac; niska), klasično indijsko ...

kāvya

kāvya [ka:'vja] (sanskrt: pjesnički; pjesma, od kāvi: pjesnik-vidjelac, mudrac), klasična indijska pisana ...

Kumār Jainendra

Kumār [kuma:'r], Jainendra [62721aine'ndra], indijski književnik hindskoga jezika (Kauriyāganj, pokrajina ...

Mahābhārata

Mahābhārata [maha:bha:'rata] (sanskrt: Velika pjesma o plemenu Bhārata), staroindijski ep, jedan od ...

Mīrābāī

Mīrābāī [mi:ra:ba:'i:] (Mīrā, Mirambai, Mira Bai), indijska pjesnikinja (Khurki, Rajasthan, ? 1499 – ...

Narayan R(asipuram) K(rishnaswami)

Narayan (engl. izgovor [nərại'ən]), R(asipuram) K(rishnaswami), indijski književnik engleskoga izraza ...

|<  1  2  3  4 (5)  6  7  8