Struka indijska književnost, pronađeno natuknica: 71

Banerji Manik

Banerji [ba'ner62721i], Manik (pravo ime Bandyopadhay), bengalski književnik (?, 1908 – ?, 3. XII. 1956). ...

Bhārata

Bhārata [bha:'~], indijski teoretičar kazališne umjetnosti. Autor djela Nauk o glumi (Nāṭyaśastra). ...

Bharāvi

Bharāvi [bha'ra:vi], indijski pjesnik (VI. ili VII. st.). Njegov ep Pjesma o Kirati i Arjuni (Kirātārjuniva) ...

Bhartṛhari (gramatik)

Bhartṛhari [bhartṛha'ri], indijski gramatik i filozof. Prema svjedočenju kineskoga hodočasnika I-Tsinga, ...

Bhartṛhari (pjesnik)

Bhartṛhari [bhartṛha'ri], indijski pjesnik (VII. st.). Autor poučnih pjesama i zbirka izreka: Sto strofa ...

Bhāsa

Bhāsa [bha:'sa], indijski dramatik (II. ili III. st.). Smatra se da je autor 13 sanskrtskih drama koje ...

Bhavabhūti

Bhavabhūti [bhavabhu:'ti], indijski dramatičar iz VII., a možda i iz VIII. st. Poznat kao autor triju ...

Bihari Lal

Bihari [~ha:'~], Lal, indijski pjesnik (Govindpur, 1595 – Jaipur, 1664). Po narudžbi kralja Jai Singha ...

Bilhana

Bilhana [bi'~], indijski pjesnik iz Kašmira (XI. st.). Poznat po epu Život kralja Vikramanka (Vikramānkadevacarita, ...

brahmana

brahmana (brāhmaṇa [bra:'hmaṇa]) (sanskrt.: pjesnički oblikovane izreke), obredni komentari uz svaku ...

|<  1 (2)  3  4  5  6  7  8