Struka klasične književnosti, pronađeno natuknica: 366

Alkman

Alkman (grčki Ἀλϰμάν, Alkmán), grčki lirski pjesnik (Mesoa u Lakoniji ili Sard u Lidiji, kraj VII. st. pr. Kr.). ...

Amor i Psiha

Amor i Psiha →  apulej, lucije ...

Ampelije Lucije

Ampelije, Lucije (latinski Lucius Ampelius [lu:'ki·us ampe'li·us]), rimski pedagoški pisac (Cezareja ...

Anakreont

Anakreont (grčki Ἀναϰρέων, Anakréon), grčki lirski pjesnik (Tej, Mala Azija, oko 582. pr. Kr. – ?, oko ...

Anaksandrid

Anaksandrid (grčki Ἀναξανδρίδης, Anaksandrídes), grčki komediograf (Kamir na Rodu ili Kolofon, IV. st. pr. Kr.). ...

Andokid

Andokid (grčki Ἀνδοϰίδης, Andokídēs), grčki govornik i političar (Atena, oko 440. pr. Kr. – ?, poslije ...

Anita

Anita (grčki Ἀνύτη, Anýtē), grčka pjesnikinja (Tegeja u Arkadiji, rano III. st. pr. Kr.). Predstavnica ...

Anthologia Graeca

Anthologia Graeca [antolo'gi·a gre:'ka] (latinski: Grčka antologija), zbirka grčkih epigrama i kratkih ...

Anthologia Latina

Anthologia Latina [antolo'gi·a ~ti:'~] (latinski: Latinska antologija), zbirka od oko 380 kraćih latinskih ...

Antifan

Antifan (grčki Ἀντιφάνης, Antiphánēs), grčki komediograf (Atena, IV. st. pr. Kr.). Uz Aleksida i Anaksandrida ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7  8  9  10  >  >|