Struka rumunjska književnost, pronađeno natuknica: 160

Elizabeta (1843-1916)

Elizabeta (1843–1916), rumunjska kraljica i književnica →  carmen sylva ...

Eminescu Mihai

Eminescu [emine'sku], Mihai (pravo prezime Eminovici), rumunjski pjesnik (Ipoteşti/Botoşani, 15. I. 1850 ...

Farago Elena

Farago [fara'go], Elena (pravo ime Elena Paximade), rumunjska pjesnikinja (Bârlad, 29. III. 1878 – Craiova, ...

Filimon Nicolae

Filimon [~mo'n], Nicolae, rumunjski pisac (Bukurešt, 6. IX. 1819 – Bukurešt, 19. III. 1865). Kazališni ...

Flora Radu

Flora [flo'ra], Radu, rumunjski književnik i jezikoslovac u Vojvodini (Novo Selo, Vojvodina, 5. IX. 1922 ...

Galaction Gala

Galaction [galaktio'n], Gala (pravo ime Grigore Pişculescu), rumunjski pisac (Dideşti, Teleorman, 16. IV. 1879 ...

Gârleanu Emil

Gârleanu [g61713rlea'nu], Emil, rumunjski pisac (Iaşi, 5. I. 1878 – Craiova, 2. VII. 1914). Pisao prozu ...

Ghica Ion

Ghica [gi'ka], Ion, rumunjski pisac i političar (Bukurešt, 12. VIII. 1816 – Ghergani, 22. IV. 1897). ...

Goga Octavian

Goga [go'ga], Octavian, rumunjski pjesnik i političar (Răşinari, 1. IV. 1881 – Ciucea, 6. V. 1938). ...

Goma Paul

Goma, Paul, rumunjski književnik (Mana, Orhei-Besarabija, 2. X. 1935). Disident. Mladost mu je obilježena ...

|<  1  2  3  4  5  6  7 (8)  9  10  >