Struka rumunjska književnost, pronađeno natuknica: 160

Dima Alexandru

Dima [di'ma], Alexandru, rumunjski kritičar, povjesničar književnosti i folklorist (Turnu-Severin, 17. X. 1905 ...

Dinescu Mircea

Dinescu [dine'sku], Mircea, rumunjski pjesnik (Slobozia, 11. XII. 1950). Prve dvije pjesničke zbirke, ...

Dobrogeanu-Gherea Constantin

Dobrogeanu-Gherea [dobro62721ẹa'nu ge'rea], Constantin (pravo ime Solomon Katz), rumunjski književni kritičar ...

doină

doină [dọi'nə], vrsta rumunjske narodne lirike i rumunjskoga glazbenog folklora. Tekst pjesme izražava ...

Doinaş Ştefan-Augustin

Doinaş [doina'š], Ştefan-Augustin (pravo ime Ştefan Popa), rumunjski pjesnik, esejist i prevoditelj ...

Dosoftei

Dosoftei [dosoftẹi'] (pravo ime Dimitrie Barila), rumunjski pisac arumunjskoga podrijetla (?, 26. X. 1624 ...

Dragomirescu Mihail

Dragomirescu [~re'sku], Mihail, rumunjski teoretičar književnosti (Plătăreşti/Ilfov, 22. III. 1868 – ...

Dumitrescu-Buşulenga Zoe

Dumitrescu-Buşulenga [dumitre'sku bušule'ŋga], Zoe, rumunjska povjesničarka književnosti (Bukurešt, ...

Eftimiu Victor

Eftimiu [jeftimịu'], Victor, rumunjski pisac (Boboştiţa/Boboshticë, Albanija, 24. I. 1889 – Bukurešt, ...

Eliade Mircea

Eliade [elia'de], Mircea, rumunjski povjesničar religije i pisac (Bukurešt, 9. III. 1907 – Chicago, ...

|<  1  2  3  4  5  6 (7)  8  9  10  >