Struka rumunjska književnost, pronađeno natuknica: 160

Botez Demostene

Botez [bote'z], Demostene, rumunjski književnik i publicist (Hulub/Botoşani, 29. VI. 1893 – Bukurešt, ...

Botez Eugeniu

Botez, Eugeniu →  bart, jean ...

Boureanu Radu

Boureanu [~ea'nu], Radu, rumunjski pjesnik, slikar i glumac (Bukurešt, 9. III. 1906 – Bukurešt, 4. IX. 1997). ...

Brad Ion

Brad, Ion, rumunjski književnik (Pănade, Alba, 8. XI. 1929). U književnosti se javlja 1952. biografskom ...

Brăescu Gheorghe

Brăescu [brə·ie'sku], Gheorghe, rumunjski pripovjedač i komediograf (Iaşi, 29. I. 1874 – Bukurešt, 15. III. 1949). ...

Brătescu-Voineşti Ioan Alexandru

Brătescu-Voineşti [brəte'sku voine'št’], Ioan Alexandru, rumunjski književnik (Târgovişte, 1. I. 1868 ...

Breban Nicolae

Breban [~ba'n], Nicolae, rumunjski prozaik (Baia-Mare, 1. II. 1934). Bavio se različitim zanimanjima ...

Budai-Deleanu Ion

Budai-Deleanu [bu'dai delea'nu], Ion, rumunjski književnik (Cigmău/Hunedoara, 6. I. 1760 – Lemberg, ...

Buzura Augustin

Buzura [~zu'~], Augustin, rumunjski prozaik (Berinţa/Maramureş, 22. IX. 1938 – Bukurešt, 10. VII. 2017). ...

Călinescu George

Călinescu [kəline'sku], George, rumunjski književnik (Bukurešt, 19. VI. 1889 – Bukurešt, 12. III. 1965). ...

|<  1  2  3 (4)  5  6  7  8  9  10  >