Struka rumunjska književnost, pronađeno natuknica: 160

Barbu Eugen

Barbu [ba'~], Eugen, rumunjski pjesnik, kazališni pisac, novelist, romanopisac (Bukurešt, 20. II. 1924 ...

Barbu Ion

Barbu [ba'~], Ion (pravo ime Dan Barbilian [~a'n],), rumunjski pjesnik i matematičar (Câmpulung-Muscel, ...

Bart Jean (1874-1933)

Bart, Jean (pravo ime Eugeniu P. Botez), rumunjski pisac (Burdujeni, 28. XI. 1874 – Iaşi, 12. V. 1933). ...

Bassarabescu Ion Alexandru

Bassarabescu [basarabe'sku], Ion Alexandru, rumunjski pisac (Giurgiu, 17. XII. 1870 – Bukurešt, 29. III. 1952). ...

Beniuc Mihai

Beniuc [be'n·juk], Mihai, rumunjski pisac (Sebiş, 20. XI. 1907 – Bukurešt, 24. VI. 1988). Pojavljuje ...

Blaga Lucian

Blaga [bla'ga], Lucian, rumunjski književnik (Lancrăm, 9. V. 1895 – Cluj, 6. V. 1961). Jedan od najosebujnijih ...

Blandiana Ana

Blandiana [~a'na], Ana (pravo ime Otilia Doina Rusan, rođena Coman), rumunjska pjesnikinja i prozaistica ...

Bogza Geo

Bogza [bo'~], Geo, rumunjski pisac i novinar (Ploieşti, 6. II. 1908 – Bukurešt, 13. IX. 1993). Prije ...

Bolintineanu Dimitrie

Bolintineanu [~tinia'nu], Dimitrie, rumunjski književnik (Bolintinul din Vale, 1819 – Bukurešt, 20. VIII. 1872). ...

Bolliac Cezar

Bolliac [bolia'k], Cezar, rumunjski književnik (Bukurešt, 25. III. 1813 – Bukurešt, 25. III. 1881). ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7  8  9  10  >