Struka talijanska književnost, pronađeno natuknica: 360

Campana Dino

Campana [kampa:'na], Dino, talijanski pjesnik (Marradi, 20. VIII. 1885 – Castel Pulci, 1. III. 1932). ...

cantare

cantare [kanta:'re] (talijanski), sastavak u stihovima, obično u oktavama, s glazbenom pratnjom ili ...

canto carnascialesco

canto carnascialesco [ka'nto karnaš:ale'sko] (talijanski: pokladna pjesma), vrsta talijanske balade ...

Cantù Cesare

Cantù [kantu'], Cesare, talijanski povjesničar i književnik (Brivio, Como, 5. XII. 1804 – Milano, 11. III. 1895). ...

capitolo

capitolo [kapi'tolo], talijanski metrički oblik, sastavljen od jedanaesteračkih tercina s ulančanom ...

Caproni Giorgio

Caproni [kapro:'ni], Giorgio, talijanski pisac (Livorno, 7. I. 1912 – Rim, 22. I. 1990). Pripada tzv. ...

Capuana Luigi

Capuana [kapua:'na], Luigi, talijanski pisac i književni kritičar (Mineo, 28. V. 1839 – Catania, 29. XI. 1915). ...

Cardarelli Vincenzo

Cardarelli [kardarε'l:i], Vincenzo (pravo ime Nazareno Cardarelli), talijanski pisac (Tarquinia, 1. V. 1887 ...

Carducci Giosue

Carducci [kardu'č:i], Giosue, talijanski pjesnik i književni kritičar (Val di Castello, Versilia, 27. VII. 1835 ...

Cariteo

Cariteo [karitẹo'] (pravo ime Benedetto Gareth), talijanski pjesnik španjolskoga podrijetla (Barcelona, ...

|<  1  2  3  4  5  6  7 (8)  9  10  >  >|