Struka makedonska književnost, pronađeno natuknica: 63

Mančev Vase

Mančev [ma'~], Vase, makedonski književnik (Robovo kraj Strumice, 20. II. 1949). Doktorirao na Filozofskom ...

Matevski Mateja

Matevski [ma'~], Mateja, makedonski književnik (Konstantinopol, danas Istanbul, 13. III. 1929 – Skoplje, ...

Miladinov Dimitrije

Miladinov [mila'~], Dimitrije, makedonski književnik i folklorist (Struga, 1810 – Carigrad, 22. I. 1862). ...

Miladinov Konstantin

Miladinov [mila'~], Konstantin, makedonski književnik i folklorist (Struga, 1830 – Carigrad, 18. I. 1862). ...

Misirkov Krste Petkov

Misirkov [mi'~], Krste Petkov, makedonski književnik i polihistor (Postol, antička Pela, Egejska Makedonija, ...

Mitrev Dimitar

Mitrev [mi'~], Dimitar, makedonski književni kritičar, esejist i teoretičar (Dedeaǧaç, danas Aleksandrupolis, ...

Momirovski Tome

Momirovski [~mi'~], Tome, makedonski književnik i publicist (Kičevo, 4. IV. 1927 – Skoplje, 20. III. 2012). ...

Panov Anton

Panov [pa'~], Anton, makedonski književnik (Star Dojran, 13. IV. 1906 – Strmica, 28. VIII. 1968). Pripadao ...

Pavlovski Božin

Pavlovski [pa'~], Božin, makedonski književnik (Žvan u Demirhisarskom kraju, 7. I. 1942). Diplomirao ...

Pavlovski Jovan

Pavlovski [pa'~], Jovan, makedonski književnik (Tetovo, 10. X. 1937). Diplomirao na Filozofskom fakultetu ...

|<  1  2  3 (4)  5  6  7