Struka ruska književnost, pronađeno natuknica: 328

Isakovski Mihail Vasiljevič

Isakovski (Isakovskij) [isako'fsk’ij], Mihail Vasiljevič (Vasil’evič), ruski pjesnik (Glotovka, Smolenska ...

Iskander Fazil

Iskander [iskande'r], Fazil (Fazil’), abhazijski književnik ruskog jezika (Suhumi, Abhazija, 6. III. 1929 ...

Ivanov Vjačeslav Ivanovič

Ivanov [iva'nəf], Vjačeslav Ivanovič, ruski pjesnik (Moskva, 28. II. 1866 – Rim, 16. VII. 1949). Studirao ...

Ivanov Vsevolod Vjačeslavovič

Ivanov [iva'nəf], Vsevolod Vjačeslavovič, ruski književnik (Lebjažje, Semipalatinska gubernija, danas ...

Jazikov Nikolaj Mihajlovič

Jazikov (Jazykov) [jaz616'kəf], Nikolaj Mihajlovič, ruski pjesnik (Simbirska gubernija, 16. III. 1803 ...

Jefremov Ivan Antonovič

Jefremov (Efremov) [jifr’e'məf], Ivan Antonovič, ruski književnik (Virica, Sanktpeterburška gubernija, ...

Jerofejev Venedikt Vasiljevič

Jerofejev (Erofeev) [jirəf’e'jif], Venedikt, Vasiljevič (Vasil’evič), ruski pisac (Čupa, Karelija, 24. X. 1938 ...

Jesenjin Sergej Aleksandrovič

Jesenjin (Esenin) [jis’e'n’in], Sergej Aleksandrovič, ruski pjesnik (Konstantinovo, Rjazanjska gubernija, ...

Jevtušenko Jevgenij Aleksandrovič

Jevtušenko (Evtušenko) [jiftuš’e'nkə], Jevgenij (Evgenij) Aleksandrovič, ruski pjesnik (Zima, Irkutska ...

Kamenski Vasilij Vasiljevič

Kamenski (Kamenskij) [kam’e'nsk’ij], Vasilij Vasiljevič (Vasil’evič), ruski pjesnik (Perm, 29. IV. 1884 ...

|<  <  11  12 (13)  14  15  16  17  18  19  20  >  >|