Struka hrvatska književnost, pronađeno natuknica: 1204

Gazarović Marin

Gazarović, Marin, hrvatski dramski pisac i pjesnik (Hvar, oko 1575 – Hvar, 1638). Potomak hvarske plemićke ...

Georgijević Krešimir

Georgijević, Krešimir, hrvatski književni povjesničar i prevoditelj (Nova Gradiška, 5. I. 1907 – Beograd, ...

Gervais Drago

Gervais [žerve'], Drago (Dragutin), hrvatski književnik (Opatija, 18. IV. 1904 – Opatija, 1. VII. 1957). ...

Getaldić Kruhoradić Frano

Getaldić Kruhoradić, Frano, hrvatski pjesnik (Dubrovnik, 7. VIII. 1650 – Dubrovnik, 24. XII. 1719). ...

Gjalski Ksaver Šandor

Gjalski [62720a:'lski], Ksaver Šandor (pravo ime Ljubomil Tito Josip Franjo Babić), hrvatski književnik ...

Glavanić Gašpar

Glavanić, Gašpar (Kaspar), hrvatski pjesnik i jezikoslovac (Štikapron, njemački Steinbrunn, Gradišće, ...

Glavaš Andrija Radoslav

Glavaš, Andrija Radoslav, hrvatski književni povjesničar i kritičar (Drinovci kraj Ljubuškoga, BiH, ...

Glavinić Franjo

Glavinić, Franjo (pravo ime Ivan), hrvatski pisac i povjesničar (Kanfanar, 23. VI. 1585 – Trsat, 6. XII. 1652). ...

Gleđ Timotej

Gleđ, Timotej, hrvatski prevoditelj i pisac (Šumet kraj Dubrovnika, 1694 – Dubrovnik, 8. X. 1787). Franjevac, ...

Gleđević Antun

Gleđević, Antun, hrvatski književnik, prevoditelj i prepisivač starih tekstova (Dubrovnik, 1656. ili ...

|<  < (41)  42  43  44  45  46  47  48  49  50  >  >|