Struka hrvatska književnost, pronađeno natuknica: 1204

Džamanjić Bernard

Džamanjić, Bernard →  zamanja, bernard ...

Đalski Ksaver Šandor

Đalski, Ksaver Šandor →  gjalski, ksaver šandor ...

Đikić Ivica

Đikić, Ivica, hrvatski novinar i književnik (Duvno, danas Tomislavgrad, BiH, 11. III. 1977). Bio je ...

Đorđević-Malagurski Mara

Đorđević-Malagurski, Mara, hrvatska književnica i etnografkinja (Subotica, 20. XII. 1894 – Beograd, ...

Đurđević Bartol

Đurđević, Bartol →  jurjević, bartol ...

Đurđević Ignjat

Đurđević, Ignjat (Ignazio Giorgi Bernardo, Injacio Gjorgi, Đorđić), hrvatski pjesnik i povjesničar (Dubrovnik, ...

Đurđević Miloš

Đurđević, Miloš, hrvatski književnik i prevoditelj (Rab, 2. VIII. 1961). Diplomirao filozofiju i komparativnu ...

Đurđević Stijepo

Đurđević, Stijepo (Di Giorgi, Đorđić), hrvatski pjesnik (Dubrovnik, 1579 – Dubrovnik, 8. IX. 1632). ...

Đureković Stjepan

Đureković, Stjepan, hrvatski publicist i književnik (Bukovac kraj Petrovaradina, 8. VIII. 1926 – Wolfratshausen ...

Encyclopaedia moderna

Encyclopaedia moderna [enciklope:'dia mode'rna], časopis koji je potaknula skupina hrvatskih intelektualaca ...

|<  <  31  32  33  34  35 (36)  37  38  39  40  >  >|