Struka teorija književnosti, pronađeno natuknica: 859

beat-pjesništvo

beat-pjesništvo [bi:t ~], pjesništvo proizišlo iz društvenog i književnog pokreta američke beat-generacije ...

Beker Miroslav

Beker, Miroslav, hrvatski književni povjesničar i teoretičar (Karlovac, 24. VII. 1926 – Zagreb, 29. XII. 2002). ...

bembizam

bembizam, pjesnička struja, smjer, škola u talijanskom i općenito europskom svjetovnom, ponajprije ljubavnom ...

bestijarij

bestijarij (srednjovj. lat. bestiarium), poseban oblik ilustrirana didaktičnog spjeva o životinjama, ...

bezdanost

bezdanost (franc. mise-en-abîme, engl. groundlessness, njem. Grundlosigkeit), poststrukturalistički ...

Bhabha Homi K.

Bhabha [bα:'bα:], Homi K., američki književni teoretičar indijskog podrijetla (Bombay, 1. XI. 1949). ...

bidermajer

bidermajer (njem. Biedermeier i Bidermaier). 1. Stilsko razdoblje u srednjoeuropskoj umjetnosti približno ...

biografija

biografija (bio- + -grafija), opis života, obično istaknute i zanimljive osobe. To je književna vrsta ...

biografizam

biografizam, nastojanje da se razumijevanje književnih djelâ poveže s činjenicama iz života njihovih ...

Biti Vladimir

Biti, Vladimir, hrvatski književni teoretičar (Novi Sad, 9. III. 1952). Na Filozofskome fakultetu u ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8  9 (10)  >  >|