Struka teorija književnosti, pronađeno natuknica: 859

asklepijadski stih

asklepijadski stih, stih nazvan po Asklepijadu, iako se nalazi već u Alkeja. Mali asklepijadski stih ...

asonanca

asonanca (franc. assonance < lat. assonare: zajedno zvučati), zvukovno ponavljanje samoglasnika, odn. ...

Atellana fabula

Atellana, fabula [fa:'bula a:tel:a:'na] (lat.: komad iz Atele) (atelana), južnoitalska improvizirana ...

aticizam

aticizam (grč. ἀττıϰıσμός), klasicistički stil u govorništvu nastao u II. st. pr. Kr. kao reakcija na ...

aureacija

aureacija (prema lat. aureatus: okrunjen), naglašena uporaba latiniziranih riječi u visokom stilu i ...

autobiografija

autobiografija (auto- + biografija), opis vlastitoga života, pisan u obliku pjesme, pisma, putopisa, ...

autopoieza

autopoieza (auto- + grč. ποίησıς: stvaranje), prema N. Luhmannu, samoreprodukcija socijalnih, psihičkih ...

autor

autor (lat. auctor). 1. U širem smislu, začetnik ideje ili djelatnosti koja ga izvlači iz anonimnosti ...

autoreferencijalnost

autoreferencijalnost (auto- + referencijalnost), dimenzija izričaja ili teksta kojom oni tematiziraju ...

avangarda

avangarda (franc. avant-garde: prethodnica), pojam vojne terminologije, rabi se kao metafora i u drugim ...

|<  1  2  3  4  5  6  7 (8)  9  10  >  >|