Struka teorija književnosti, pronađeno natuknica: 859

anali

anali (lat. annales: ljetopisi), zapisi o glavnim povijesnim događajima, bilježeni kronološkim redom; ...

analiza

analiza (grč. ἀνάλυσις: rastavljanje, lučenje). 1. Raščlanjivanje neke složene cjeline (materijalne, ...

anapest

anapest (grč. ἀνάπαıστος), trosložna metrička stopa s nenaglašenima ili kratkima prvim dvama slogovima ...

anastrofa

anastrofa (grč. ἀναστροφή: obrat) →  hiperbaton ...

anceps

anceps (lat.: dvoglav, dvolik), u grčko-rimskom stihotvorstvu, metrički slog neodređena trajanja (kojemu ...

anegdota

anegdota (grč. ἀνέϰδοτον: neizdano, neobjavljeno, mn. ἀνέϰδοτα: neobjavljena djela), prvotno, još neobjavljen, ...

antanaklaza

antanaklaza (grč. ἀντανάϰλασıς) →  poliptoton ...

antifraza

antifraza (grč. ἀντίφρασıς), figura koja ublažuje smisao riječi time što daje ime suprotno od onoga ...

antiklimaks

antiklimaks (anti- + grč. ϰλῖμαξ: ljestve). 1. Slabljenje, spuštanje, smanjivanje; nagao, razočaravajući ...

antimerija

antimerija (grč. ἀντıμέρεıα), figura koja nastaje zamjenom jedne vrste riječi drugom, npr. zamjenice ...

|<  1  2  3 (4)  5  6  7  8  9  10  >  >|