Struka teorija književnosti, pronađeno natuknica: 859

amplifikacija

amplifikacija (lat. amplificatio: povećanje). 1. Uvećanje (npr. čovjekovih mogućnosti); pojačanje (npr. ...

anadiploza

anadiploza (grč. ἀναδίπλωσıς: udvajanje), oblik epanalepse u kojem se, radi naglašivanja, jedna riječ ...

anafora

anafora (grč. ἀναφορά: uzdizanje; ponavljanje), figura riječi u kojoj se ista riječ ili skupina riječi ...

anagnoriza

anagnoriza (grč. ἀναγνώρıσıς) →  prepoznavanje ...

anagram

anagram (grč. ἀνάγραμμα), premetanje slova ili slogova unutar riječi, sintagmi, rečenica i osobito imena ...

anaklaza

anaklaza (grč. ἀνάϰλασıς: svijanje), premetanje dugoga i kratkoga sloga u metričkoj jedinici; figura ...

anakolut

anakolut (grč. ἀναϰόλουϑον: ono što se ne nastavlja, nepraćeno), promjena konstrukcije u rečenici koja ...

anakreontika

anakreontika, europska ljubavna lirika iz razdoblja rokokoa, nastala po uzoru na kasnogrčku (helenističku) ...

anakruza

anakruza (grč. ἀνάϰρουσıς: potiskivanje), u metrici, nenaglašeni slogovi ispred prvoga ritmičkog naglaska. ...

analepsa

analepsa (grč. ἀνάληψις: prisjećanje, ponavljanje), u području književnosti, termin kojim se u naratologiji ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7  8  9  10  >  >|