Struka teorija književnosti, pronađeno natuknica: 859

doljnik

doljnik (rus. dol’nik [do'l’n’ik]), ili tzv. dioni stih, u ruskoj akcenatskoj versifikaciji uveden je ...

dominanta

dominanta (tal. dominante ili franc. dominante preko njem. Dominante, prema lat. dominans: koji vlada, ...

drama

drama (engl. drama; franc. drame; njem. Drama; prema kasnolat. drama < grč. δρ8118μα: radnja, događaj), ...

dramatizacija

dramatizacija, prilagodba književnog teksta, obično pripovjednoga ali i dramskoga, za potrebe kazališne ...

dramaturgija

dramaturgija (grč. δραματουργία), izvorno, pisanje dramskih tekstova. Nakon institucionalizacije uloge ...

dramolet

dramolet (njem. Dramolett, pseudofranc. tvorba prema Drama), kraći dramski komad, obično jednočinka. ...

drápa

drápa (staroislandski izgovor [dra:'pa]) (staronord.), prigodna ili počasna skaldska pjesma. Opsegom ...

dróttkvætt

dróttkvætt [dro'tkvεt], metar staronordijskog pjesništva oblikovan u IX. st. Okuplja po tri naglašena ...

drugi

drugi/drugo, višeznačan pojam moderne filozofije, književne i kulturalne teorije. Važnost počinje stjecati ...

dvanaesterac

dvanaesterac, standardan izosilabičan, učestalo dvostruko rimovan stih hrvatske renesanse, aktualan ...

|<  <  11  12  13  14  15  16  17 (18)  19  20  >  >|