Struka teorija književnosti, pronađeno natuknica: 859

dijafora

dijafora (grč. δıαφορά: razlika), figura iskaza s promijenjenim značenjem ponovljene riječi u kontinuiranom ...

dijalog

dijalog (grčki δıάλογος: razgovor). 1. Općenito, razgovor između dvoje ili više ljudi; razgovor, pregovori ...

dijatriba

dijatriba (grč. δıατρıβή: razgovor u dokolici). 1. Naziv kojim se u kontekstu antičke filozofije i ...

dijegeza

dijegeza (grč. δıήγησıς: razlaganje, pripovijedanje), prema G. Genetteu, pripovijedanje posredovano ...

dimetar

dimetar (di-2 + metar), antički stih sastavljen od dvaju uglavnom istih (jampskih, trohejskih, anapestičkih) ...

Dinggedicht

Dinggedicht [di'ŋgedixt] (njem.: predmetna pjesma), tip simbolističke pjesme ispjevane na temelju intenzivnoga ...

dipodija

dipodija (grč. δıποδία: dvostruka stopa), metrička jedinica sastavljena od dviju stopa, npr. trohejska ...

diseminacija

diseminacija (lat. disseminatio: raznošenje; promicanje), dekonstrukcijski pojam za proces načelnog ...

dispositio

dispositio [~zi'cio] (lat.: raspored), dio retorike koji obrađuje poredak i izlaganje ideja u govoru ...

disputacija

disputacija (lat. disputatio), vrsta prijepora u pisanom ili usmenom obliku, uvriježena u školovanoj ...

|<  <  11  12  13  14  15 (16)  17  18  19  20  >  >|