Struka teorija književnosti, pronađeno natuknica: 859

deiksa

deiksa (grč. δεῖξıς: pokazivanje ili ukazivanje). 1. U lingvistici, govorna i pisana primjena deiktičnih ...

dekadencija

dekadencija (srednjovj. lat. decadentia, od de- + lat. cadere: pasti), postupni gubitak, nestajanje ...

deklamacija

deklamacija (lat. declamatio: vježbanje u govorenju), retorička vježba kojoj je svrha priviknuti mlade ...

dekonstrukcija

dekonstrukcija (franc. déconstruction), suvremena teorijska orijentacija u studiju književnosti, prava ...

Della Volpe Galvano

Della Volpe [de'l:a vo'lpe], Galvano, talijanski filozof (Imola, 24. IX. 1895 – Rim, 13. VII. 1968). ...

denotacija

denotacija (lat. denotatio: označivanje), semantički pojam koji, u lingvistici i književnoj teoriji, ...

deseterac

deseterac, stih od deset slogova usmenoga i umjetničkoga pjesništva. U povijesnim pregledima europske ...

detektivski roman

detektivski roman, pripovjedni žanr smješten obično u područje trivijalne književnosti. Na takvo određenje ...

didaktično pjesništvo

didaktično pjesništvo, pjesme kojima je glavna svrha dati praktičnu (životnu, ćudorednu i dr.) pouku. ...

diferencija

diferencija (lat. differentia) →  razlika ...

|<  <  11  12  13  14 (15)  16  17  18  19  20  >  >|