Struka teorija književnosti, pronađeno natuknica: 859

consolatio

consolatio [konso:la:'ci·o] (lat.: utjeha, konsolacija; grč. naziv λόγος παραμυϑητıϰός), antička književna ...

conte dévot

conte dévot [k61533:t devọ'] (franc.: pobožna priča), francuski pripovjedni žanr u stihu ili prozi popularan ...

copla

copla [ko'~] (španj.: strofa), španjolski naziv: 1. za pjesničku kompoziciju u osmeračkoj kvartini ...

crtica (književnost)

crtica, kratki prozni žanr pisan pretežito tijekom druge polovice XIX. st. Za potrebe generičnih razvrstavanja ...

cuaderna vía

cuaderna vía [kuaδernaβi'a], španjolski četrnaesterac sastavljen od jednakih polustihova. Uveli su ga ...

Culler Jonathan

Culler [kʌ'ləɹ], Jonathan, američki komparatist i književni teoretičar (Cleveland, 1. X. 1944). Profesor ...

cursus

cursus [ku'rsus] (lat.: tijek), četverovrsna forma proznoga ritmičkoga kraja rečenice ili perioda uvriježena ...

častuška

častuška (rus.), kratka pjesma koja se od sredine XIX. st. pojavljuje u ruskom i ukrajinskom folkloru. ...

četverac

četverac, četverosložan trohejski ili jampski stih umjetničkoga i, u nešto manjoj mjeri, usmenog pjesništva. ...

čikaška kritika

čikaška kritika, književnokritička orijentacija sa sjedištem na Sveučilištu u Chicagu, aktivna osobito ...

|<  <  11  12 (13)  14  15  16  17  18  19  20  >  >|