Struka teorija književnosti, pronađeno natuknica: 859

caccia

caccia [ka'č:a] (tal.: lov), pjesničko-glazbeni oblik vokalne skladbe, raširen u XIV. st. u Italiji. ...

canticum

canticum [ka'ntikum] (lat.: pjesma, hvalospjev), pjevana dionica starorimske drame, za razliku od govorene ...

centon

centon (lat. cento, genitiv centonis: krparija, od grč. ϰέντρον), anonimna ili autorska vrsta kompozicije ...

cezura

cezura (lat. caesura: rez, usjek), metrički pojam za prekid u stihu, osobito dužem, unutar stope na ...

ciklus

ciklus (lat. cyclus < grč. ϰύϰλος: krug). 1. Kružni proces; slijed mehaničkih, fizikalnih, kemijskih ...

citat

citat (njem. Zitat, prema lat. citatus: pozvan /za svjedoka/), doslovan navod riječi, rečenice ili ulomka ...

cobla

cobla [kο'βla], provansalski naziv za strofu i, od kraja XII. st., za samostalnu monostrofičnu pjesmu ...

colores rhetorici

colores rhetorici [kolo:'re:s re:to'rici:] (lat. doslovno: govorničke boje), u rimskom govorništvu, ...

concetti

concetti [končε't:i] (tal.: pojmovi, zamisli; prema lat. concipio: zahvatiti, začeti, zanijeti), složene, ...

concettismo

concettismo [končet:i'smo] (tal.), koncepcija umjetničkog stvaralaštva concetta. Poetičko utemeljenje ...

|<  <  11 (12)  13  14  15  16  17  18  19  20  >  >|