Struka teorija književnosti, pronađeno natuknica: 859

blank verse

blank verse [blæŋk və:s] (engl.: prazan stih, stih bez rime), petostopni jampski stih bez rime. Kao ...

blason

blason [blaz61533'] (franc.: grb), opisni ili satirički pjesnički žanr posvećen pohvali ili pokudi nečega, ...

Bloom Harold

Bloom [blu:m], Harold, američki književni teoretičar (New York, 11. VII. 1930 – New Haven, 14. X. 2019). ...

blues

blues [blu:z] (engl.: potištenost), vrsta glazbenog i usmenoknjiževnoga stvaralaštva nastala među crnim, ...

Booth Wayne C.

Booth [bu:ϑ], Wayne C., američki književni kritičar (American Fork, Utah, 22. II. 1921 – Chicago, 10. X. 2005). ...

budnica

budnica, vrsta uglazbljene domoljubne lirske pjesme koja potiče nacionalne osjećaje. Osobito je bila ...

bugarštica

bugarštica (bugaršćica), vrsta najstarije zapisane hrvatske usmenoknjiževne pripovjedne pjesme; teži ...

bukoličko pjesništvo

bukoličko pjesništvo →  pastorala ...

burleska

burleska (tal. burla: šala), književni ili scenski žanr motiviran porugom na račun prihvaćenih ili nametnutih ...

Butler Judith

Butler [bʌ'tləɹ], Judith, američka filozofkinja (Cleveland, 24. II. 1956). Doktorirala je filozofiju ...

|<  < (11)  12  13  14  15  16  17  18  19  20  >  >|