Struka teorija književnosti, pronađeno natuknica: 859

alegoreza

alegoreza (prema alegorija) →  interpretacija ...

alegorija

alegorija (grč. ἀλληγορία: slikovit govor), zoran, verbalni, likovni, gestični, glazbeni ili sinkretični ...

aleksandrinac

aleksandrinac (franc. alexandrin), klasični francuski dvanaestosložni rimovani stih s cezurom iza šestoga ...

alfabetske pjesme

alfabetske pjesme →  abecedne pjesme ...

aliteracija

aliteracija (kasnolat. allitteratio), figura govora u kojoj se ponavljaju početni fonemi (poglavito ...

alkejska strofa

alkejska strofa, nazvana po grčkom pjesniku Alkeju, sastoji se od dva jedanaesterca, jednoga deveterca ...

alkmanski stih

alkmanski stih, nazvan po grčkom pjesniku Alkmanu, sastoji se od daktilskoga dimetra i jampskoga katalektičkog ...

aluzija

aluzija (kasnolat. allusio: igranje, zabavljanje). 1. Neizravno natuknuće, zagonetan nagovještaj. 2. ...

ambigvitet

ambigvitet (njem. Ambiguität < lat. ambiguitas). 1. Višeznačnost, neodređenost, nejasnost. 2. U teoriji ...

amfibrah

amfibrah (grč. ἀμφίβραχυς: s obje strane kratak), trosložna stopa antičke metrike u kojoj je jedan dugi ...

|<  1 (2)  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|