Struka iseljeništvo, pronađeno natuknica: 231

Jadresic Vargas Victor

Jadresic Vargas [xadre'sik ba'rγas], Victor, čileanski liječnik i diplomat (Iquique, 15. I. 1923). Potomak ...

Jareb Jere

Jareb, Jere, hrvatski i američki povjesničar (Prvić Šepurine, 3. V. 1922 – Charlottesville, Virginia, ...

Jelavich Charles

Jelavich, Charles, američki povjesničar (Mountain View, California, 15. XI. 1922 – Bloomington, Indiana, ...

Jordan Juraj

Jordan, Juraj, hrvatski iseljenički djelatnik i trgovac (Pučišća na Braču, 28. IV. 1880 – Ognjena Zemlja, ...

Jovanović-Rajski Rajka Đurđica

Jovanović-Rajski, Rajka Đurđica, hrvatska arhitektica (Đurđevac, 23. II. 1930 – London, 21. VIII. 2002). ...

Jugoslavenska narodna obrana

Jugoslavenska narodna obrana (JNO), organizacija hrvatskih iseljenika utemeljena 1916. u Antofagasti ...

Jugoslavenski sabor

Jugoslavenski sabor, održan 29. i 30. XI. 1916. u Pittsburghu kao skup 615 predstavnika, uglavnom hrvatskih ...

Juričić Andrija

Juričić, Andrija, hrvatski iseljenik, trgovac (Križišće, 1867 – Punta Arenas, Čile, ?). Godine 1885. ...

Južnoafrička Republika

Južnoafrička Republika (Republiek van Suid-Afrika; Republic of South Africa), država na krajnjem jugu ...

Kanada

Kanada (Canada), država u sjevernome dijelu Sjeverne Amerike; s Američko-arktičkim arhipelagom obuhvaća ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8  9 (10)  >  >|