Struka iseljeništvo, pronađeno natuknica: 231

Brigich Joseph Marko

Brigich [bri'gič], Joseph Marko, hrvatski iseljenički djelatnik (Cannonsburg, Pennsylvania, SAD, 17. V. 1953). ...

Buratović Ivan Šimun

Buratović, Ivan Šimun, hrvatski iseljenik (Vrbanj na Hvaru, 1837 – Argentina, 1896). Spominje se među ...

Butković Ivan

Butković, Ivan, hrvatski iseljenički djelatnik (Bilaj kraj Gospića, 19. IX. 1890 – Pueblo, Colorado, ...

Cecelja Vilim

Cecelja, Vilim, hrvatski svećenik (Sv. Ilija kraj Varaždina, 24. IV. 1909 – Salzburg, Austrija, 3. VII. 1989). ...

Cerovac Ivan

Cerovac, Ivan, hrvatski glazbenik i politolog (Zagreb, 2. I. 1946). Studirao glazbu u Zagrebu i Beču, ...

Cosulich

Cosulich →  kozulić ...

Crljen Danijel

Crljen, Danijel, hrvatski političar i publicist (Šibenik, 20. VII. 1914 – Puerto Madrín, Argentina, ...

Croatia Sacra Paulistana

Croatia Sacra Paulistana [kro·a:'ci·a sa'kra paulista:'na], udruga hrvatskih iseljenika u Brazilu sa ...

Cukela Vjekoslav Lujo

Cukela, Vjekoslav Lujo (Louis), časnik američke mornarice (Split, 1888 – Bethesda kraj Washingtona, ...

Cviić Krsto

Cviić, Krsto (Christopher), hrvatski i britanski novinar i publicist (Nova Gradiška, 3. X. 1930 – London, ...

|<  1  2  3  4 (5)  6  7  8  9  10  >  >|