Struka iseljeništvo, pronađeno natuknica: 231

Petrović Marijan

Petrović, Marijan, hrvatski poslovni čovjek i političar (Zagreb, 7. IV. 1934 – Zagreb, 17. IV. 2010). ...

Plantić Nikola

Plantić, Nikola, hrvatski isusovac, misionar (Zagreb, 2. XII. 1720 – Varaždin, 15. VI. 1777). Studirao ...

Polić Nikola (1842-1902)

Polić, Nikola, hrvatski novinar (Praputnjak kraj Bakra, 1842 – Chicago, 7. VI. 1902). Prije iseljenja ...

Prpić George Jure

Prpić, George Jure, hrvatski povjesničar i pjesnik (Đala, Vojvodina, 16. XI. 1920 – Cleveland, SAD, ...

Punta Arenas

Punta Arenas [pu'nta are'nas] (od 1927. do 1937. Magallanes [maγaja'nes]), luka i najveći grad južnoga ...

Puretić Mario

Puretić (Puratić), Mario, hrvatski izumitelj (Sumartin na Braču, 26. VI. 1904 – Santa Barbara, California, ...

Radan Milja

Radan, Milja, rumunjski filolog hrvatskog podrijetla (Karaševo, rumunjski Caraşova, Rumunjska, 26. IX. 1938). ...

Radeljak Ivan

Radeljak, Ivan, hrvatski novinar i iseljenički djelatnik (Siverić, 1870 – Rosario, Argentina, 6. IV. 1926). ...

Radica Bogdan

Radica, Bogdan, hrvatski publicist (Split, 26. VIII. 1904 – New York, 5. XII. 1993). Studirao u Ljubljani ...

Radja Tihomil

Radja (Rađa), Tihomil, hrvatski publicist i političar (Sinj, 2. III. 1928 – Sion, Švicarska, 19. III. 2002). ...

|<  <  11  12  13  14  15  16  17 (18)  19  20  >