Struka iseljeništvo, pronađeno natuknica: 231

Karall Lovre

Karall [ka'ral], Lovre (Lorenz), gradišćanskohrvatski političar (Veliki Borištof, njemački Großwarasdorf, ...

Kerhin Zlatko

Kerhin, Zlatko, hrvatski iseljenički kulturni djelatnik (Sisak, 21. IV. 1881 – Gary, Indiana, 20. III. 1968). ...

Kirigin Nikola

Kirigin, Nikola, američki gospodarstvenik i hrvatski iseljenički djelatnik (Mirca na Braču, 29. IV. 1918 ...

Kokić Ivan

Kokić, Ivan (Kokic, Juan), hrvatski gospodarstvenik i iseljenički djelatnik (Pitve na Hvaru, 8. III. 1869 ...

Kolin Marcel

Kolin, Marcel (Marćel), publicist i javni djelatnik (Dubrovnik, 24. VI. 1888 – Dubrovnik, 10. XII. 1948). ...

Kongres američkih Hrvata

Kongres američkih Hrvata, skup hrvatskih iseljenika održan u veljači 1943. u Chicagu. Nazočno je bilo ...

Konšćak Ferdinand

Konšćak, Ferdinand (španjolski Fernando Consag), hrvatski misionar, istraživač i kartograf (Varaždin, ...

Kraja Josip

Kraja, Josip, hrvatski nakladnik i tiskar u SAD-u (Dubrovnik, 1891 – Youngstown, Ohio, 16. XI. 1979). ...

Krstulović Marčelić Ivan

Krstulović Marčelić, Ivan, hrvatski novinar i izdavač (Nerežišća na Braču, 20. II. 1858 – Santiago, ...

Kundek Josip

Kundek, Josip, hrvatski pjesnik i misionar (Ivanić-Grad, 21. I. 1809 – Indianapolis, SAD, 4. XII. 1857). ...

|<  < (11)  12  13  14  15  16  17  18  19  20  >