Struka informatika, pronađeno natuknica: 165

simbol

simbol (lat. symbolum < grč. σύμβολον: znak, znamenje). 1. Pojam koji se raznoliko rabi u mnogim humanističkim ...

simulacija

simulacija (latinski simulatio: pretvaranje, prijevara). 1. Svjesno i namjerno ponašanje ili postupanje ...

slovno-brojčani znak

slovno-brojčani znak (alfanumerički znak), grafički znak (grafem) kojim se označuju fonem (→  slovo) ...

softver

softver (engl. software) →  programska podrška ...

spam

spam → neželjena pošta ...

SRCE

SRCE →  sveučilišni računski centar ...

stranica

stranica. 1. U tiskarstvu, jedna strana lista papira u knjižnom bloku knjige, časopisa, novina i dr. ...

Sveučilišni računski centar

Sveučilišni računski centar (SRCE), središnja informatička i računalna infrastrukturna ustanova akademske ...

tablični kalkulator

tablični kalkulator (prema tablica, od tabla < lat. tabula: ploča), računalni primjenski program koji ...

teorija informacija

teorija informacija, znanstvena disciplina zasnovana na matematičkoj teoriji vjerojatnosti i statistici, ...

|<  <  11  12  13  14 (15)  16  17