Struka informatika, pronađeno natuknica: 165

PASCAL

PASCAL, viši programski jezik za pripremanje računalnih programa, zasnovan na prethodno razvijenom jeziku ...

PDF

PDF (akronim od engl. Portable Document Format: prenosivi format dokumenta), datotečni format za grafičke ...

PIN

PIN → računalna sigurnost ...

podatak

podatak, poznata ili pretpostavljena činjenica na osnovi koje se oblikuje informacija. Sastoji se od ...

portal

portal (prema latinskom porta: vrata). 1. U graditeljstvu, glavni ulaz u dvor, palaču, crkvu ili veću ...

poveznica

poveznica. 1. u međunarodnom privatnom pravu, element kolizijskoga pravila kojim se izravno određuje ...

preglednik

preglednik, računalni program za pregledavanje dokumenata; za razliku od programa za uređivanje dokumenata, ...

Prelog Nenad

Prelog, Nenad, hrvatski informatičar i sociolog (Zagreb, 1. I. 1948). Diplomirao sociologiju i filozofiju ...

pretraživanje informacija

pretraživanje informacija, traženje i izdvajanje nekoga podatka iz velikoga skupa pohranjenih podataka, ...

procesor

procesor (engleski processor), uređaj ili drugo sredstvo kojim se ostvaruje kontrolirano odvijanje nekoga ...

|<  <  11 (12)  13  14  15  16  17