Struka glazba, pronađeno natuknica: 2602

Alberti Juraj

Alberti, Juraj (Giorgio), hrvatski ranobarokni glazbeni teoretičar (? Split, 1604 – ?). Učio glazbu ...

Albini Srećko

Albini, Srećko (Felix), hrvatski skladatelj i dirigent (Županja, 10. XII. 1869 – Zagreb, 18. IV. 1933). ...

Albinoni Tomaso

Albinoni [~no:'~], Tomaso, talijanski skladatelj i violinist (Venecija, 8. VI. 1671 – Venecija, 17. I. 1750). ...

Albrechtsberger Johann Georg

Albrechtsberger [a'lbrε62179tsbεrgəɹ], Johann Georg, austrijski skladatelj, orguljaš i glazbeni teoretičar ...

Alcalay Luna

Alcalay [a'lkalaj], Luna, hrvatska skladateljica i glazbena pedagoginja (Zagreb, 21. X. 1928 – Beč, ...

aleatorika

aleatorika (prema lat. aleatorius: koji se odnosi na kocku, kockarski), naziv za tehnike skladanja koje ...

Alesani Jerolim

Alesani, Jerolim (Girolamo), hrvatski skladatelj (Zadar, 8. X. 1778 – Zadar, 12. III. 1823). Glazbenu ...

Alfvén Hugo

Alfvén [alve:'n], Hugo (Emil), švedski skladatelj, dirigent i violinist (Stockholm, 1. V. 1872 – Falun, ...

Algarotti Francesco

Algarotti [~rɔ't:i], Francesco, talijanski književnik, erudit i teoretičar melodrame (Venecija, 11. XII. 1712 ...

Algarotti Nikola

Algarotti [~rɔ't:i], Nikola (Nikolaus, Niccolò; pravo ime Nikola Udina), hrvatski filolog (Krk, 27. XI. 1791 ...

|<  1  2  3  4 (5)  6  7  8  9  10  >  >|