Struka glazba, pronađeno natuknica: 2602

ACEZANTEZ

ACEZANTEZ (akronim od Ansambl Centra za nove tendencije Zagreb), ansambl što ga je 1971. osnovao hrvatski ...

ad libitum

ad libitum [~ li'~] (lat.), po volji, slobodno, po vlastitoj želji. U glazbi (kratica ad lib.), naputak ...

adagio

adagio [ada'62721:o] (tal.: polagano), u glazbi, oznaka za polagan tempo; u višestavačnim skladbama (sonatama, ...

Adam de la Halle

Adam de la Halle [ad8118' dla a'l] (ili Adam le Bossu: Adam Grbavac), francuski srednjovjekovni pjesnik ...

Adam de Saint-Victor

Adam de Saint-Victor [ad8118' də s63338 viktɔ:'ʀ], francuski glazbenik i latinski pjesnik (Bretanja, oko 1122 ...

Adam Adolphe Charles

Adam [ad8118'], Adolphe Charles, francuski skladatelj i glazbeni kritičar (Pariz, 24. VII. 1803 – Pariz, ...

Adamič Bojan

Adamič, Bojan, slovenski skladatelj i dirigent (Ribnica, Dolenjska, 9. VIII. 1912 – Ljubljana, 3. XI. 1995). ...

Adamič Emil

Adamič, Emil, slovenski skladatelj, dirigent i glazbeni pisac (Dobrova kraj Ljubljane, 25. XII. 1877 ...

Adamović Čepinski Bela pl.

Adamović Čepinski, Bela pl., hrvatski skladatelj (Čepin, 15. IX. 1856 – Osijek, 28. II. 1934). Školovao ...

Adelburg August

Adelburg (Abramović), August, austrijski violinist i skladatelj hrvatskog podrijetla (Carigrad, 1. IX. 1830 ...

|<  1 (2)  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|