Struka glazba, pronađeno natuknica: 2618

A

A. 1. Prvo slovo u svim grafijskim sustavima starosemitskoga podrijetla pa tako i u hrvatskoj latinici ...

a cappella

a cappella [~ kap:ε'l:a] (tal.: kao [što se pjeva] u kapeli), općenito, glazbeno djelo za vokalne sastave ...

a tempo

a tempo [~ te'~] (tal.). 1. Na vrijeme, pravodobno, u pravi čas. 2. Glazbena naznaka za vraćanje na ...

Aaron Pietro

Aaron (Aron) [a:'~], Pietro, talijanski glazbeni teoretičar (Firenca, oko 1489 – Venecija ili Firenca, ...

ABBA

ABBA, švedski pop-sastav, utemeljen 1972. u Stockholmu. Jezgru postave činili su gitarist Björn Ulvaeus ...

Abbado Claudio

Abbado [ab:a'~], Claudio, talijanski dirigent (Milano, 26. VI. 1933 – Bologna, 20. I. 2014). Podrijetlom ...

Abel (obitelj)

Abel [a:'bəl], obitelj od desetak njemačkih glazbenika, koji su djelovali kroz 7 naraštaja između 1600. ...

abrevijatura

abrevijatura (srednjovj. lat. abbreviatura: kratica), skraćeno pisanje riječi u epigrafskim i paleografskim ...

Absil Jean

Absil [~i'l], Jean, belgijski skladatelj (Bonsecours, 23. X. 1893 – Bruxelles, 2. II. 1974). Diplomirao ...

accelerando

accelerando [ač:elera'ndo] (tal.: ubrzavajući), glazbena oznaka za postupno ubrzavanje tempa; kratica ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|