Struka geofizika, pronađeno natuknica: 183

Horton Robert Elmer

Horton [hɔ:'ɹtən], Robert Elmer, američki inženjer hidraulike i hidrolog (Parma, Michigan, 18. V. 1875 ...

inducirani potres

inducirani potres (prema lat. inducere: uvoditi, potaknuti), obično manji potres izazvan ljudskom aktivnošću: ...

inercijske oscilacije

inercijske oscilacije, horizontalno gibanje velikih masa u atmosferi i moru pod utjecajem Coriolisove ...

inklinacija

inklinacija (latinski inclinatio: naginjanje). 1. Općenito: kut između neke ravnine i neke referentne ...

insolacija

insolacija (latinski insolatio: osunčanje, osunčavanje). 1. U geofizici, obasjavanje Zemljine površine ...

istraživački brod

istraživački brod, plovilo izgrađeno ili preuređeno za oceanografska, meteorološka i/ili neka druga ...

izodiname

izodiname (izo- + grč. δύναμıς: sila, snaga), izolinije koje na zemljopisnoj karti spajaju mjesta jednake ...

izofote

izofote (izo- + grč. φῶς, genitiv φωτός: svjetlost), izolinije koje spajaju sve točke jednake osvijetljenosti. ...

izogone

izogone (izo- + -gon1), izolinije koje na zemljopisnoj karti spajaju mjesta jednakih vrijednosti magnetske ...

izohaline

izohaline (izo- + grč. ἅλς, genitiv ἁλός: sol), izolinije koje na karti mora i oceana spajaju točke ...

|<  1  2  3  4  5  6 (7)  8  9  10  >