Struka geofizika, pronađeno natuknica: 183

paleomagnetizam

paleomagnetizam (paleo- + magnetizam), prirodni remanentni magnetizam sačuvan u stijenama, u mineralima ...

Petrić Frane

Petrić, Frane (Patritius, Patricius [pa:tri'ci∙us], Patrizzi, Franciscus), hrvatski filozof i polihistor ...

Pierson Willard

Pierson [pi'rsən], Willard, američki oceanograf (New York, 7. VII. 1922 – New York, 7. VI. 2003). Predavao ...

piknoklina

piknoklina (grč. πυϰνός: gust + ϰλίνειν: nagibati se, spuštati se), sloj u jezeru, moru ili oceanu u ...

plima

plima (dalmatski prema grč. πλήμμη: bujica), jedna faza u razvoju morskih mijena za koje se morska razina ...

Poincaré Jules Henri

Poincaré [pw63338kaʀẹ'], Jules Henri, francuski matematičar (Nancy, 29. IV. 1854 – Pariz, 17. VII. 1912). ...

Poisson Siméon Denis

Poisson [pwas61533'], Siméon Denis, francuski fizičar i matematičar (Pithiviers, Loiret, 21. VI. 1781 – ...

pol

pol (od lat. polus < grč. πόλος: os, stožer), istaknuti položaj, točka koja miruje tijekom vrtnje, istaknuto ...

potres

potres, iznenadna i kratkotrajna vibracija tla uzrokovana urušavanjem stijena (urušni potres), magmatskom ...

potresni valovi

potresni valovi (seizmički valovi), mehanički valovi nastali potresom koji se od hipocentra (izvora ...

|<  <  11  12 (13)  14  15  16  17  18  19