Struka geofizika, pronađeno natuknica: 183

more

more, vodene mase na Zemljinoj površini prosječno jednakih fizičko-kemijskih svojstava koje su međusobno ...

morske mijene

morske mijene, periodično dizanje i spuštanje morske i oceanske površine i premještanje vodenih masa ...

morske struje

morske struje →  more ...

Munk Walter Heinrich

Munk (engl. izgovor [mʌŋk], njem. [muŋk]), Walter Heinrich, američki oceanograf i geofizičar austrijskoga ...

oceanografija

oceanografija ili oceanologija (ocean + -grafija ili -logija), znanstvena disciplina koja se bavi proučavanjem ...

Oldham Richard Dixon

Oldham [61595u'ldəm], Richard Dixon, britanski geolog i seizmolog (Dublin, 31. VII. 1858 – Llandrindod, ...

olujni uspor

olujni uspor →  more ...

Omori Fusakichi

Omori Fusakichi, japanski seizmolog (Fukui, 30. X. 1868 – Tokyo, 8. XI. 1923). Diplomirao (1891) na ...

Orlić Mirko

Orlić, Mirko, hrvatski geofizičar (Zagreb, 26. V. 1955). Diplomirao (1978) i doktorirao (1988) na Prirodoslovno-matematičkom ...

oseka

oseka, faza u razvoju morskih mijena, za koje se morska razina spušta. Treba ju razlikovati od najnižega ...

|<  <  11 (12)  13  14  15  16  17  18  19