Struka geografija, hrvatska, pronađeno natuknica: 1465

Ćićarija

Ćićarija, ravnjak u sjeveroistočnoj Istri. Pruža se u dinarskom smjeru, između tršćanskoga Krasa i Učke; ...

Ćunski

Ćunski, selo na otoku Lošinju; 164 st. (2011). Leži u srednjem dijelu otoka, 8 km sjeverozapadno od ...

Dabar

Dabar (prije Dabar-Zabarje), selo 23 km sjeveroistočno od Otočca, Lika; 113 st. (2011). Leži u Dabarskom ...

Dabarsko polje

Dabarsko polje, polje u kršu 11 km sjeveroistočno od Otočca, Lika; obuhvaća l,66 km2. Leži na visini ...

Daksa

Daksa, otok pred ulazom u Rijeku dubrovačku i dubrovačku luku Gruž (Elafitsko otočje); 0,066 km2; dug ...

Dalmacija

Dalmacija, povijesno-geografska regija u južnoj Hrvatskoj; u granicama Hrvatske obuhvaća oko 13 000 km2 ...

Dalmatinska zagora

Dalmatinska zagora (također Zagora), kontinentalni dio Dalmacije. To je oko 150 km dug pojas odvojen ...

Dalj

Dalj, naselje 29 km jugoistočno od Osijeka; 3952 st. (2011). Leži na desnoj obali Dunava (pristanište). ...

Darda

Darda, grad 13 km sjeverno od Osijeka; 5323 st. (2011). Leži na 85 m apsolutne visine, uz cestu Osijek–Beli ...

Daruvar

Daruvar, grad i lječilište 48 km jugozapadno od Virovitice i 132 km jugoistočno od Zagreba; 8507 st. ...

|<  < (21)  22  23  24  25  26  27  28  29  30  >  >|