Struka geografija, hrvatska, pronađeno natuknica: 1472

Vuka (rijeka)

Vuka, rijeka, desni pritok Dunava; duga 112 km, porječje obuhvaća 644 km2. Izvire na jugozapadnim obroncima ...

Vuka (selo)

Vuka, selo i općinsko središte u Slavoniji, 25 km jugozapadno od Osijeka; 930 st. (2011). Leži na desnoj ...

Vukmanić

Vukmanić, selo u Karlovačkoj županiji, 14 km jugoistočno od Karlovca; 210 st. (2011). Leži na 173 m ...

Vukomeričke gorice

Vukomeričke gorice (također Kravarske gorice i Vukomeričko humlje), brežuljkasto područje 20 km južno ...

Vukosavljevica

Vukosavljevica, selo 15 km sjeverozapadno od Virovitice; 673 st. (2011). Leži na padinama Bilogore, ...

Vukova Gorica

Vukova Gorica, selo u Gorskome kotaru, 21 km zapadno od Karlovca; 52 st. (2011). Leži na desnoj obali ...

Vukovar

Vukovar, grad, pristanište na Dunavu i sjedište Vukovarsko-srijemske županije, Srijem; 26 716 st. (2011). ...

Vukovarsko-srijemska županija

Vukovarsko-srijemska županija (XVI), administrativno-teritorijalna jedinica u jugoistočnom dijelu istočne ...

Wirowititz

Wirowititz [vi'rovitic] (njem.) →  virovitica ...

Zabok

Zabok, grad u Hrvatskome zagorju, 19 km južno od Krapine; 2701 st. (2011). Leži na desnoj obali rječice ...

|<  < (141)  142  143  144  145  146  147  148