Struka geografija, opća, pronađeno natuknica: 8699

Zelengora

Zelengora, planina u istočnom dijelu BiH. Građena je od trijaskih vapnenaca i dolomita sa škriljevcima ...

Zelenograd

Zelenograd [z’il’inagra't] (Зеленоград), grad 37 km sjeverozapadno od Moskve, Rusija; 223 902 st. (2010). ...

Zeller See

Zeller See [cε'ləɹ ze:], jezero u središnjoj Austriji, podno Salzburških Alpa, na visini od 750 m; površina ...

Zemlja cara Nikole II.

Zemlja cara Nikole II. →  sjeverna zemlja ...

Zemlja Franje Josipa

Zemlja Franje Josipa (ruski Zemlja Franca-Iosifa / Земля Франца-Иосифа [z’iml’a' fra'ncə io's’ifə]), ...

Zemlja kralja Edvarda VII.

Zemlja kralja Edvarda VII., poluotok na Antarktici u potpunosti prekriven ledom. Otkrio ga je 30. I. 1902. ...

Zemlja Marie Byrd

Zemlja Marie Byrd [~ məri:' bə:ɹd] (engleski Marie Byrd Land [məri' bə:ɹd lænd]), dio Antarktike između ...

zemljopis

zemljopis →  geografija ...

Zemun

Zemun (madžarski Zimony, njemački Semlin), grad na desnoj obali Dunava, nedaleko od ušća Save, danas ...

Zenica

Zenica, grad u središnjoj Bosni, BiH (Federacija BiH); 70 553 st. (2013; 96 027 st., 1991). Leži na ...

|<  <  861  862  863 (864)  865  866  867  868  869  870