Struka geografija, opća, pronađeno natuknica: 8821

Bačka

Bačka (madžarski Bácska), područje između Dunava na zapadu i jugu i Tise na istoku, uglavnom u sjeverozapadnom ...

Bačka Palanka

Bačka Palanka, grad u južnoj Bačkoj i pristanište na Dunavu, Vojvodina, Srbija; 28 239 st. (2011). Mostom ...

Bačka Topola

Bačka Topola (madžarski Topolya), grad u sjevernoj Bačkoj, 75 km sjeverno od Novog Sada, Vojvodina, ...

Bački Monoštor

Bački Monoštor (hrvatski Monoštor, madžarski Monostorszeg), selo u sjeverozapadnoj Bačkoj, Vojvodina, ...

Bački Petrovac

Bački Petrovac (slovački Báčsky Petrovec), grad u južnoj Bačkoj, Vojvodina, Srbija; 6155 st. (2011; ...

Bad Aussee

Bad Aussee [ba:d ause:'], lječilišno središte sa slanim izvorima i turistički gradić u Salzkammergutu, ...

Bad Bentheim

Bad Bentheim [ba:t bε'nthaim], grad u sjeverozapadnoj Njemačkoj (Niedersachsen), 8 km od granice prema ...

Bad Buchau

Bad Buchau [ba:t bu:'xau], gradić i lječilišno središte na obali jezera Federsee, Baden-Württemberg, ...

Bad Cannstatt

Bad Cannstatt [ba:t ka'nštat], lječilište (od 1905. u sklopu grada Stuttgarta) u Baden-Württembergu, ...

Bad Deutsch-Altenburg

Bad Deutsch-Altenburg [ba:t d61531ič a'ltənburk], lječilišno središte i turistički gradić u sjeveroistočnome ...

|<  < (61)  62  63  64  65  66  67  68  69  70  >  >|