Struka geografija, opća, pronađeno natuknica: 8785

Babia Góra

Babia Góra [ba'bja gu'ra] (poljski; slovački Babia hora), sjeverni ogranak zapadnih Beskida s najvišim ...

Babrujsk

Babrujsk [~ru'jsk] (bjeloruski Бабруйск) →  bobrujsk ...

Babuna (planina)

Babuna, planina u Sjevernoj Makedoniji između doline Vardara i Pelagonije, sjeverno od Prilepa; najviši ...

Babuna (rijeka)

Babuna, rijeka u Sjevernoj Makedoniji, desni pritok Vardara, duga 65 km, izvire ispod Solunske glave ...

Bacău

Bacău [bak61595u'], grad i upravno središte istoimenog okruga u zapadnoj Moldavskoj, Rumunjska; 133 460 st. ...

Back

Back [bæk] (Back River [~ ri'vəɹ]), rijeka u sjeveroistočnoj Kanadi; duga 974 km, porječje obuhvaća ...

Back George

Back [bæk], George, engleski admiral i istraživač (Stockport, 6. XI. 1796 – London, 23. VI. 1878). Sudjelovao ...

Bacolod

Bacolod [bako'lod] (službeni naziv City of Bacolod), luka i najveći grad na otoku Negrosu, Filipini; ...

Bács-Kiskun

Bács-Kiskun [ba:č ki'škun], županija u južnoj Madžarskoj, u međurječju Dunava i Tise; 8445 km2, 519 419 st. ...

Bač

Bač, grad u Bačkoj, 65 km sjeverozapadno od Novog Sada, Vojvodina, Srbija; 5399 st. (2011). Crkva iz ...

|<  <  51  52  53  54  55  56  57  58  59 (60)  >  >|