Struka geodezija, pronađeno natuknica: 71

ortodroma

ortodroma (prema grč. ὀρϑοδρομεῖν: trčati ravno), linija koja najkraćim putem spaja dvije točke na zemaljskoj ...

parcela

parcela (njem. Parzelle < franc. parcelle < pučki lat. particella < klas. lat. particula: djelić). 1. ...

poligonometrija

poligonometrija (poligon + -metrija), geodetska metoda izmjere zemljišta i iskolčenja građevina u gradnji ...

redukcija

redukcija (latinski reductio: vođenje natrag). 1. Smanjenje, ograničenje (redukcija tjelesne mase, ...

satelitska geodezija

satelitska geodezija, geodetska disciplina koja se bavi geodetskim mjerenjima s pomoću satelita. Isprva ...

signal

signal (prema kasnolat. signalis: koji označava, bilježi). 1. Fizikalna predodžba informacije. Signali ...

smjerni kut

smjerni kut, u geodeziji i kartografiji, kut što ga u promatranoj točki A zatvaraju paralela s apscisnom ...

Solarić Miljenko

Solarić, Miljenko, hrvatski geodet (Podgorica, 15. IX. 1934 – 15. XI. 2021). Diplomirao 1958. na Geodetskom ...

Solarić Nikola

Solarić, Nikola, hrvatski geodet i fizičar (Podgorica, 15. IX. 1934). U Zagrebu diplomirao geodeziju ...

stereoautograf

stereoautograf (stereo- + autograf), mehaničko-optički aparat za kartiranje terena na osnovi dviju fotografija ...

|<  1  2  3  4  5 (6)  7  8