Struka geodezija, pronađeno natuknica: 71

katastar

katastar (njem. Kataster < tal. catast/r/o, prema biz. grč. ϰατάστıχον: popis, registar), službena evidencija ...

Klak Stjepan

Klak, Stjepan, hrvatski geodet (Zagreb, 17. XI. 1920 – Zagreb, 19. I. 2000). Diplomirao 1943. na Geodetsko-kulturnotehničkom ...

koordinatni sustavi

koordinatni sustavi, sustavi koji omogućuju da se točke na krivulji, pravcu, plohi, u ravnini ili prostoru ...

kota

kota (franc. cote < srednjovj. lat. quota < lat. quota [pars]: pojedinačni [dio]), broj kojim se na ...

Lapaine Miljenko

Lapaine, Miljenko, hrvatski matematičar, geodet i kartograf (Zagreb, 4. IV. 1952). Diplomirao je na ...

Macarol Slavko

Macarol, Slavko, hrvatski geodet (Trst, 23. II. 1914 – Zagreb, 26. V. 1984). Diplomirao je 1937. na ...

međa

međa, diobena crta između dvaju privatnih posjeda, zemljišta općina i dr. Označava se oznakama – međašima ...

mjernički stol

mjernički stol, stari instrument za terestričku izmjeru i izradbu topografskih karata i planova. Sastojao ...

niveliranje

niveliranje (njem. Nivellierung, od nivellieren < franc. niveler: izravnati). 1. Dovođenje pravca ili ...

nivelman

nivelman (francuski nivellement), postupak kojim se određuju visine točaka na Zemlji s obzirom na odabranu ...

|<  1  2  3  4 (5)  6  7  8