Struka geodezija, pronađeno natuknica: 71

Frančula Nedjeljko

Frančula, Nedjeljko, hrvatski inženjer geodezije (Zagreb, 20. VI. 1937). Diplomirao 1962. na Geodetskom ...

GDi Gisdata Grupa d.o.o.

GDi Gisdata Grupa d.o.o., hrvatska tvrtka koja se bavi geoinformacijskim sustavima, tehnologijama i ...

geodetska mreža

geodetska mreža, skup označenih točaka na Zemljinoj površini s određenim horizontalnim i visinskim položajem ...

geodetski instrumenti

geodetski instrumenti, mjerni uređaji koji služe za određivanje položaja pojedinih točaka u prostoru. ...

Geodetski list

Geodetski list, glasilo Hrvatskoga geodetskog društva, jedan od najstarijih geodetskih časopisa u svijetu. ...

geodetski signal

geodetski signal, iz daljine vidljiva oznaka položaja odabrane točke na terenu, rabi se za viziranje ...

geodezija

geodezija (grč. γεωδαıσία: dioba zemlje), znanstvena i tehnička disciplina koja se bavi izmjerom i prikazom ...

geoinformacijski sustav

geoinformacijski sustav (akronim GIS), informatički i računalni sustav za prikupljanje, pohranu, pretraživanje, ...

Getaldić Marin

Getaldić, Marin (latinizirano Marinus Ghetaldus), hrvatski matematičar (Dubrovnik, 1568 – Dubrovnik, ...

GIS

GIS → geoinformacijski sustav ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7  8