Struka farmacija, pronađeno natuknica: 350

apoteke

apoteke (grč. ἀποϑήϰη: skladište) →  ljekarne ...

aspirin

aspirin (njem. skraćeno od Acetyl: acetil i Spirsaure: salicilna kiselina), acetilsalicilna kiselina, ...

ataraktici

ataraktici →  trankvilizanti ...

bacitracin

bacitracin (baci[l] + Tracy: prezime pacijentice u čijoj je krvi pronađen Bacillus subtilis), polipeptidni ...

baktericidi

baktericidi (bakterija + -cid), sredstva koja uništavaju (ubijaju) patogene klice i različite mikroorganizme ...

bakteriostatici

bakteriostatici (bakterija + -statik), sredstva koja usporavaju i zaustavljaju razvoj i rast mikroorganizama ...

barbiturati

barbiturati (njem. Barbiturat), derivati barbiturne kiseline C4H4N2O3, lijekovi sa sedativnim, hipnotičkim ...

Barković Dragutin

Barković, Dragutin, hrvatski farmaceut i kemičar (Sisak, 2. VI. 1902 – Zagreb, 29. V. 1979). Kemiju ...

Bartulović Petar

Bartulović (Bartulović-Puović), Petar, hrvatski povijesni pisac, filozof i sastavljač ljekaruša (Makarska, ...

Benzinger Franjo

Benzinger [be'nciŋger], Franjo, hrvatski farmaceut (Vukovar, 26. XI. 1899 – Zagreb, 29. III. 1991). ...

|<  1  2  3  4  5  6  7 (8)  9  10  >  >|